top of page
Leiekontrakt for Rennesøy Kulturhus, Meieriet AL

Utleier: Rennesøy Kulturhus, Meieriet AL

Pris: 
 • Helg (fre-søn)                     5.000,-

 • Dagsleie (man-tor)           1.000,-

Regler: 

NB: All utleie er uten vask. Dette skal leietaker sørge for innen kl. 12:00. Vaskeinstruks finnes på kjøkkenet.

 • Ved mangelfull utvask vil utleier bestille vask og leietaker faktureres minimum 

1 000,-. 
Dersom prisen på utvask overstiger 1000,- vil dette også faktureres leietaker. 

Det er totalt røykeforbud inne i Rennesøy Kulturhus.

Leietaker plikter seg å sette seg inn i byggets branninstruks og gjøre seg kjent med rømningsveier, slukkeutstyr og alarmplan.

Ved behov for leie av lerret, lyd, lys eller projektor ta kontakt med Meieriet AL for leiepriser. 

 

Ved avbestilling innen 4 uker før utleie blir ikke leietaker belastet

Ved avbestilling innen 3 uker før utleie blir leietaker belastet for 25% av leiepris

Ved avbestilling innen 2 uker før utleie blir leietaker belastet for 50% av leiepris

Ved avbestilling innen 1 uker før utleie blir leietaker belastet for 75% av leiepris
 

Tillegg til leiekontrakt for Rennesøy Kulturhus, Meieriet AL

For arrangementer for mindreårige under 18 år

 

Den/de voksne som skriver under på leieavtalen står som ansvarlig for arrangementet og må være til stede under hele arrangementet. 

Bruk av Rennesøy Kulturhus

Info til leietaker / ansvarlig bruker

 

Leietakere / ansvarlig bruker har ansvar for: 

 • Ved brann / brannalarm å få besøkende/brukere ut av Kulturhuset til samlingsplass ute.
   

 • Følge branninstruksen for Kulturhuset
   

 • Gjøre seg kjent med rømningsveier, hvor manuelle brannmeldere og vite hvor slukke- og redningsutstyr er. 
   

 • Hvis rømningsveien ikke er intakt eller tilfredsstillende må leietaker / ansvarlig bruker vurdere om opphold i byttet er forsvarlig eller om bygget må forlates. 
   

 • Ved uvanlig aktivitet i bygget m.m

  • Må det sjekkes om rømningsveier er intakt, at markerings- og ledelys virker, at alle dører i rømningsveier kan åpnes uten bruk av nøkkel, at rømningsveier er ryddige og at ikke lagring og rot ligger foran utgangsdøren som kan hindre rømning. 
    

 • Personantall

  • Ysteriet                       300

  • Galleriet                      80

  • Ostalageret               70

  • Bibliotek                     30

  • Bibmus                        30

  • Møterom Rennesøy   10

 

Dersom det er mangler på branntekniske installasjoner – ring vakttelefon – 98 21 35 60

Branninstruks Rennesøy Kulturhus

 

Før det brenner

Du skal gjøre deg kjent med 

 • Rømningsplanen og rømningsveier

 • Alle utganger og nødutganger

 • Plassering av de lokale brannmelderne

 • Plassering av brannslanger og andre slukkeredskaper samt redningsutstyr

 • Bruken og bruksområde for de stedlige oppsatte slokkingsmidler

 • Din faste møteplass i tilfelle evakuering

 

Når brannalarmen går

 • Steng dører og vinduer, forlat det rommet du befinner deg i

 • Møt direkte opp på fastsatt møtested og meld deg for ansvarshavende

 

Når du oppdager brann

 • VARSLE: Alle som befinner seg i miljøet skal varsles. Bruk manuell brannmelder der det finnes. Resepsjon/Vaktmester/Ansvarshavende varsles og denne/disse vil varsle brannvesen. Brannvesenet kan også varsles direkte på telefon 110.

 • REDDE: Er det mennesker eller dyr som befinner seg i miljøet som er avhengig av hjelp skal disse hjelpes stil din møteplass selle nærmeste sikkert sted. 

 • SLUKKE: Bruk det nærmeste slokkemateriell for å slokke brannen.

 • BEGRENSE: Har ilden fått overtaket og du må forlate bygningen/brannrommet, lukk dører og vinduer

 • VEILEDE: Møt opp ved hovedinngangen (der hvor brannvarslingssentralen er) og veiled og forklar brannvesenet om hendelsesforløpet og hvor det brenner.  

Heisen skal ikke benyttes ved brann

Oppdager du noe vedrørende brannsikkerheten du mener bør rettes på 
varsles ansvarshavende/brannvernleder. 

 

 

For bestilling av lokaler gjelder også kjøpsbetingelser

bottom of page