top of page

Rennesøy Frivilligsentral

Møte mellom mennesker

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

 

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

 

Vår visjon er: Fremme nærhet og naboskap!

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig. Rennesøy frivilligsentral ble startet høsten 2006 og har vært eid av Rennesøy kommune i sin helhet frem til 31.12.2019. Ifm sammenslåing av de 3 kommunene Rennesøy, Finnøy og Stavanger fra 01.01.2020 så er sentralen i dag underlagt Stavanger kommune.

 

Det er Kim Tysse Ingebrigtsen som er Daglig leder for Rennesøy Frivilligsentral. 

 

Kontaktperson:

Kim Tysse Ingebrigtsen
Hjemmeside: https://rennesoy.frivilligsentral.no/

E-post; kim.tysse.ingebrigtsen@stavanger.kommune.no

Tlf; 456 58 570

  • Facebook

Følg Rennesøy Frivilligsentral på Facebook

bottom of page